Tietosuojakäytäntö

Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä
Tmi. Ritvan Jalkapaja
Y-tunnus 2942598-5
puh. 045-1687101

2. Rekisterin vastuuhenkilö ja yhteystiedot
Itsenäinen ammatinharjoittaja Ritva Romppanen
p.045-1687101
S-posti: ritva.romppanen@hotmail.fi

3. Tietosuojavastaavan yhteystiedot
Ritva Romppanen
p.045-1687101
S-posti: ritva.romppanen@hotmail.fi

4. Rekisterin nimi
Tmi Ritvan Jalkapaja

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja rekisterin käyttötarkoitus

Ajanvarauksen yhteydessä henkilötietojen keräyksen käyttötarkoituksena on asiakkaan ajanvaraamiseen vaadittavien tietojen rekisteröinti ja palvelujen tarjoamisen helpottaminen ja asiakaskontaktien ylläpitäminen.

Jalkojenhoidon asiakkaan tietojen keräämisen tarkoituksena on huolehtia tietojen kohdentamisen oikeellisuus ja potilasturvallisuuden toteutuminen jalkojenhoidon yhteydessä. Tietoja tarvitaan hoitosuunnitelman laatimiseen ja jalkojenhoitotyön jatkuvuuden ja hyvän hoidon turvaamiseksi.

6. Rekisterin tietosisältö
Asiakkaan nimi ja yhteystiedot, syntymäaika, jalkojenhoitotottumukset, työnkuva/harrastukset, allergiat sekä sairaudet ja lääkitykset, jotka vaikuttavat jalkojenhoitoon. Tiedot tehdyistä hoidoista ja jatkosuunnitelmista.

7. Säännönmukaiset tietolähteet ja käsittelyn perusteet
Tiedot saadaan asiakkaalta ja käsitellään asiakkaan suostumuksella.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Asiakastiedot ovat vain Ritvan Jalkapajan käytössä ja tietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman asiakkaan lupaa.
Poikkeuksena tilanteet, jolloin asiakas tulee ulkopuolisen taholta lähetteellä ja hoidon maksaa kokonaan tai osittain jokin muu taho kuin asiakas itse.
Mahdollisesti laskutusasiakkaiden nimi ja laskutusyhteystiedot saatetaan siirtää laskuttajan laskutusjärjestelmään.

9. Rekisterin ylläpitojärjestelmä ja tietojen suojaus
Manuaalisesti kirjoitetut jalkojenhoitokortit säilytetään lukollisessa kaapissa, johon pääsy ainoastaan rekisteriä ylläpitävällä yrittäjällä.

10. Rekisteröidyn oikeudet
Asiakkaalla on oikeus:
- tarkastaa omat tietonsa ja halutessaan saada niistä kopiot
- pyytää korjaamaan tai poistamaan mahdollisia virheellisiä/puutteellisia tietoja
- tietojen käsittelyn rajoittamiseen
- perua aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelyyn

Copyright 2019. Ritvan Jalkapaja. Kaikki oikeudet pidätetään.